Autorijles op maat! 2016-12-22T11:09:45+00:00

Autorijles op maat!

Ben je op zoek naar specialistische rijlessen op maat bij een betrouwbare rijschool voor een redelijke prijs? Rijschool Bel-Hamel kent specialismen in autisme, ADHD, faalangst en rijangst. Ook mensen met een lichte beperking kunnen bij ons het rijbewijs halen.

 

Ieder mens is anders, ieder mens is uniek. Dat betekent dat ieder zijn eigen aanpak nodig heeft. de een leert door te zien, de ander door te luisteren en weer anderen door te doen. De aanpak van lesgeven wordt daarom op jou afgestemd. Jij bepaalt ook het tempo van het leerproces. De een leert immers sneller dan de ander. Kortom: Je krijgt rijles op maat.

De praktijklessen zijn een degelijke voorbereiding op het vernieuwde rijexamen. Eerst leer je de auto onder controle te krijgen. Daarna leer je de verkeersregels toe te passen in de praktijk. Je leert inzicht te krijgen in het verkeer en defensief, milieubewust en energiezuinig te rijden.

Je kan bij ons kiezen tussen schakelen of automaat. Wanneer je opziet tegen schakelen kan je gaan lessen in een automaat. De bediening van een automaat is makkelijker. Je hebt dan minder lessen nodig, omdat je de auto sneller onder controle hebt. Als je examen doet in een automaat krijg je echter een beperkt rijbewijs, waarmee je uitsluitend in een automaat mag rijden. Om te mogen schakelen moet je opnieuw rij-examen doen.

De mogelijkheid bestaat om op ongeveer tweederde van je rijopleiding een TussenTijdse Toets te doen als graadmeter. Deze toets leg je af bij een examinator. Je ervaart hoe het is om examen te doen, zonder dat je slaagt of zakt. Daarnaast kan je vrijstelling verdienen van je bijzondere manoeuvres.

Wanneer je geslaagd bent voor je theorie examen en je hebt voldoende praktijklessen gevolgd, wordt in overleg met je instructeur een afspraak gemaakt voor het afrijden.

Praktijkexamen
Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. Je kunt je instructeur vragen om mee te rijden en bij het eindgesprek aanwezig te zijn. Dan leer je des te meer van het examen.

Vooraf
In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Na controle van je identiteitsbewijs en je theoriecertificaat overhandig je het gesloten formulier zelfreflectie (zie onder). Op dat formulier heb je vóór het examen je sterke en minder sterke punten in het verkeer ingevuld. Het formulier wordt na de examenuitslag met je besproken. Je tekent je Eigen verklaring, een formulier, waarin je aangeeft de mentale en fysieke gezondheid te beschikken om een auto te mogen besturen. (zie: Aanvraag praktijkexamen)

Op de parkeerplaats volgt een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto.

De rit
Dan begint de rit van ruim een half uur. De examinator let onder meer op je beheersing van de auto, je kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt je op zeven examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere manoeuvres.

Nieuw rijexamen

Het vernieuwde praktijkexamen is op 1 januari 2008 ingevoerd en is bedoeld om het ongevallencijfer onder beginnende bestuurders omlaag te brengen. Nieuwe rijbewijsbezitters hebben een veel grotere kans op een ongeluk dan ervaren automobilisten. Het vernieuwde rijexamen is in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat door het CBR ontwikkeld om de verkeersveiligheid in het algemeen en veilig rijgedrag van beginnende bestuurders in het bijzonder te verbeteren. De afgelopen jaren zijn er al specifieke maatregelen genomen voor de beginnende bestuurder, zoals de invoering van een beginnersrijbewijs en strengere alcohollimieten. Vanaf november 2011 is het begeleid rijden mogelijk. (zie onder)

Zelfstandig route rijden
Een kandidaat rijdt een deel van de examenrit zonder aanwijzingen van de examinator. Het ‘zelfstandig route rijden’ kan op drie manieren worden uitgevoerd:

naar een oriëntatiepunt rijden dat niet vooraf vastligt, maar dat de kandidaat wel kent, óf kan zien.

meerdere routeopdrachten tegelijk (clusteropdracht), gecombineerd met de blauwe ANWB-borden;

met behulp van een navigatiesysteem.

De examinator bepaalt op welke van de drie bovengenoemde manieren de kandidaat het ‘zelfstandig rijden’ moet uitvoeren.Het zelfstandig rijden zal minimaal tien tot maximaal vijftien minuten van het examen in beslag nemen. De totale examentijd blijft hetzelfde. Het bereiken van het juiste eindpunt is overigens geen doel op zich. Het gaat erom dat je veilig rijdt en verantwoorde keuzes maakt.

Bijzondere manoeuvres
Er is met opzet voor de term bijzondere manoeuvres gekozen om het verschil aan te geven met de vroegere bijzondere verrichtingen. Het vernieuwde rijexamen kent drie bijzondere manoeuvres: een omkeeropdracht, een parkeeropdracht en een stopopdracht. Tijdens het rijexamen zul je in de meeste gevallen twee bijzondere manoeuvres uitvoeren. Daarnaast kan de examinator steekproefsgewijs de hellingproef laten uitvoeren. In één van de bijzondere manoeuvres moet in ieder geval een keer een stukje achteruit rijden voorkomen. Bij de uitvoering van de bijzondere manoeuvres is niet alleen het technische aspect belangrijk. Er wordt vooral ook gelet op de keuzes die daaraan vooraf gaan.

Gevaarherkenning door situatiebevraging
Bij dit nieuwe onderdeel word je na uitvoering van een verkeerssituatie gevraagd waarom jij dat op die manier hebt gedaan. Wat of hoe heb je de situatie opgelost en welke afwegingen heb je hierbij gemaakt? Er wordt altijd even gestopt bij dit onderdeel. Het bespreken van een verkeerssituatie heeft overigens helemaal niets te maken met het wel of niet goed uitvoeren van de verkeerstaak.

Zelfreflectie
Vóór het examen vul je een vragenlijst in, bijvoorbeeld thuis of tijdens de rijlessen. Die lijst geef je aan het begin van het examen aan de examinator. Deze bekijkt de antwoorden pas ná de examenuitslag en bespreekt samen met jou de antwoorden. Van belang hierbij is dat je een realistisch beeld hebt van jouw eigen capaciteiten en beperkingen als automobilist. Zelfreflectie is bedoeld om het gedrag van aankomende rijbewijsbezitters op een positieve manier te beïnvloeden. Het is echter geen vaardigheid en wordt daarom niet in de beoordeling meegenomen.

Milieubewust rijgedrag
Voor een beter milieu en voor jouw eigen portemonnee is het belangrijk dat je milieubewust autorijdt, dus volgens de principes van Het Nieuwe Rijden. Milieubewust rijgedrag wordt in het vernieuwde rijexamen als een afzonderlijk item beoordeeld. Hierbij wordt vooral gekeken naar het anticiperend rijgedrag, zoals het rijden met een constante snelheid en het maximaal gebruikmaken van het rollend vermogen van de auto. Dit draagt niet alleen bij aan vermindering van het brandstofgebruik, het heeft ook een positieve invloed op veilig rijgedrag. Aan dit onderwerp wordt ook in het vernieuwde theorie-examen extra aandacht besteed.

Autorijlessen Reserveren

Autorijlessen Reserveren

Praktijkexamen Reserveren

Machtig ons met DigiD

Voordat wij het rijexamen voor jou gaan aanvragen, hebben wij jouw toestemming nodig. Je geeft toestemming met een machtiging. Zo ontvang je direct bericht als de rijschool het praktijkexamen voor je heeft gereserveerd. Daarnaast zijn jouw adresgegevens automatisch beschikbaar voor de rijschool in het reserveringssysteem van het CBR.

Machtig uw rijschool met DigiD
Voorwaarden bij machtiging van rijopleider

Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD. DigiD is jouw persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. Geef deze gegevens nooit aan een ander. In de flyer staat precies wat je moet doen om ons te machtigen. De machtiging blijft geldig tot je bent geslaagd.

De rijschool verzorgt de aanvraag van het praktijkexamen. Wij kunnen rekening houden met de dagen waarop je geen examen kunt doen, bijvoorbeeld door schoolexamens of vakantie.

Voor een afspraak bel 078-6760888 of schrijf je nu in: http://www.rijschool-belhamel.nl/contact/