Het CBR stelt de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen met een maand uit. In plaats van op 1 augustus gaat de versoepeling op 1 september in. Het gaat dan onder andere om het meerijden met faalangstexamens B, nader onderzoeken en AA examens en de aanwezigheid van de instructeurs in de zaal bij het eindgesprek.

Ook de voorgenomen volgende stappen van oktober en november schuiven met tenminste een maand op. Het CBR koos voor opschorting wegens een toename van het aantal coronabesmettingen. Om alle risico’s voor medewerkers, klanten en instructeurs zoveel mogelijk uit te sluiten is voor uitstel gekozen.

De versoepelingen die 13 juli in gingen blijven vooralsnog gehandhaafd. Ook het meerijden voor de WRM-stage per 1 augustus gaat door. Het gaat daarbij om heel beperkte aantallen (gemiddeld 65 per maand) en voorkomt dat de opleiding tot rijinstructeur stagneert. Het bijwonen van een examen is een verplicht onderdeel binnen de WRM-opleiding.

Bron: reijschoolpro.nl