donderdag 09 juli 2020

CBR rijswijk

Het CBR heeft naar aanleiding van de versoepelingen, het protocol aangepast. De maatregelen tijdens praktijkexamens worden stapsgewijs versoepelt. Vanaf 1 oktober mag er naar alle waarschijnlijkheid weer mee worden gereden met praktijkexamens.

Het CBR neemt vier data als ijkmoment om een versoepeling door te voeren. Tussentijds wordt er geëvalueerd en ook het verloop van het virus wordt in de gaten gehouden.

Faalangsexamens en WRM

– 13 juli: Rijopleiders kunnen het eindgesprek in de examenzaal bijwonen bij faalangstexamens, nader onderzoeken, aangepaste examens (AA), rijvaardigheidsonderzoeken, rijtesten en bij de praktijkexamens voor het beroepsvervoer. Daarnaast is het mogelijk om een tolk in te zetten bij het praktijkexamen B(E), C(E), D(E), het rijvaardigheidsonderzoek en bij een rijtest. Dit gaat vooralsnog via een telefoonverbinding.

– 1 augustus: rij-opleiders kunnen weer meerijden bij faalangstexamens (B), nader onderzoeken, rijtesten en aangepaste examens (AA). Dit geldt ook voor de examens voor de bus (D), bij de nader onderzoeken en aangepaste (AA) praktijkexamens voor het beroepsvervoer. Hetzelfde geldt voor bouwers van technische voertuigaanpassingen bij de rijtesten. Ook is meerijden van een rij-opleider in spé (voor de WRM stage) vanaf augustus weer toegestaan. Voor alle overige examens kunnen rij-opleiders het eindgesprek in de zaal bijwonen.

TTT en praktijkexamen rijbewijs B

-1 september: rij-opleiders kunnen weer meerijden met een tussentijdse toets (TTT) of RIS-toets.

– 1 oktober onder voorbehoud: Als laatste stap, en onder voorbehoud, verwacht CBR dat per 1 oktober opleiders met alle rijexamens en toetsen kunnen meerijden. Dit hangt af van de corona-ontwikkelingen op dat moment. Rij-opleiders zijn vandaag over de aanpassingen geïnformeerd.

Bron: Rijschoolvandaag.nl