Rijinstructeurs mogen vanaf maandag 14 september weer aanwezig zijn bij het eindgesprek dat na het praktijkexamen met de leerling wordt gevoerd. Dat heeft het CBR in overleg met de sector besloten. Om voldoende afstand te houden van elkaar, wordt het gesprek buiten bij het examenvoertuig gevoerd. 

Bij slecht weer kunnen de examinatoren per examenplaats en per examen besluiten om het eindgesprek binnen te houden. In dat geval kunnen de rijinstructeurs er niet bij zijn, omdat binnen maar een beperkt aantal mensen is toegestaan. Ze kunnen het eindgesprek dan volgen via de mobiele telefoon van hun kandidaat, zoals nu ook het geval is. Bij een klein aantal examens mag een instructeur wel bij een eindgesprek binnen zijn. Daarbij gaat het om faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid, aangepaste examens (AA), rijvaardigheidsonderzoeken, rijtesten en praktijkexamens voor het beroepsvervoer.

Begingesprekken

Verder wordt het begingesprek per 14 september 2020 weer binnen gehouden bij faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid en aangepaste examens (AA). De rijinstructeurs mogen daar dan niet bij zijn. In alle overige gevallen is het begingesprek buiten bij het examenvoertuig. Daar wachten de kandidaat en de rijinstructeur op de examinator.

Meer versoepelingen in de coronaregels verwacht het CBR voorlopig niet door het hoge aantal corona besmettingen. De risico’s voor de gezondheid van de medewerkers, klanten en opleiders worden zoveel mogelijk uitgesloten. Dit betekent onder meer dat rijinstructeurs nog niet mogen meerijden met het examen. Dat laatste is wél toegestaan voor rijinstructeurs in opleiding voor hun WRM-stage en bij examinatoren in opleiding. Daarnaast mag een derde persoon in de auto zitten bij examens voor directiechauffeur en RIS-begeleidingen voor rijinstructeurs.

Bron: rijschoolpro.nl